Steun onsbanners 07

Alvinnenberg is door de Vlaams Overheid vergund als zorgaanbieder voor personen met een handicap. Met hun persoonsvolgend budget vergoeden onze cliënten grotendeels onze personeelsinzet voor hun ondersteuning. Onze cliënten dragen uit hun persoonlijke inkomsten voor de betaling van hun woon- en leefkosten.
Voor nieuwe projecten, aankopen van materiaal, meubilair, enz., zijn we voornamelijk aangewezen op zelf te verwerven middelen.

Giften zijn welkom

U kan uw steentje bijdragen door een bijdrage te storten op BE16 7343 3424 9174 met deze informatie als mededeling:

‘GIFT’
‘naam + adres van de donateur’
‘rijksregisternummer (= nationaal nummer) van de donateur’

Giften waarvoor een fiscaal attest moet worden afgeleverd (dus giften vanaf € 40,00 per kalenderjaar), dienen steeds te worden ontvangen door middel van storting op onze bankrekening.

U ontvangt als trouwe schenker onze Nieuwsbrief.