Dagondersteuning

In de dagondersteuning zetten we maximaal in op inclusie. Onze cliënten besteden hun dag zoveel mogelijk in verbinding met het samenlevingsgebeuren in de buurt, in de wijk, in de stad. Daar waar het niet mogelijk is om onze cliënten naar “buiten” te laten gaan, halen we de buurt, de wijk, onze partners, zoveel mogelijk binnen in onze organisatie van de dag- en vrijetijdsondersteuning.

Alvinnenberg verzorgt de dagondersteuning op alle week- en weekenddagen. Zowel kortdurende ondersteuning als ondersteuning voor onbepaalde duur is mogelijk. Een halve dag per week of voltijds genieten van de dagondersteuning, alle formules zijn bespreekbaar.

Onze cliënten leggen een groeitraject af op het vlak van de dagbesteding. Dit traject maakt deel uit van hun handelingsplan dat alle levensdomeinen behelst, dus ook het werken en de vrijetijdsinvulling.

Het aanbod van onze dagondersteuning, in eigen regie en/of in samenwerking met partners, is zoveel mogelijk afgestemd op de inhoud van het handelingsplan van onze cliënten. De begeleiders dagondersteuning werken op maat van dit plan.

Onze cliënten hebben een ruime keuzewaaier aan (arbeidsgerichte of belevingsgerichte) dagbestedingsmogelijkheden:

    • Op onze campus of op een externe locatie
    • In ateliers:

- Productie ateliers: kook, bak, soep, confituur, semi industrieel werk, enz.
- Creatieve ateliers: spel, crea, toneel, enz.
- Belevingsateliers met o.a. beleving, 50+ ateliers en ontspanning
- Bewegingsateliers: sport, zwemmen, paardrijden enz.

    • Als begeleid werken: individueel, in groep, in enclavewerking,…. De arbeidscoach bevraagt en onderzoekt met de cliënt zijn interesses, brengt zijn mogelijkheden in kaart en gaat op zoek naar een geschikte job. De coach leert de cliënt de job aan en stelt hem voor aan de werkpostbegeleider die de cliënt verder ondersteunt op de werkvloer. De coach neemt regelmatig contact op om te informeren of alles goed verloopt. Indien nodig stuurt hij bij. De coach biedt blijvend ondersteuning aan de cliënt en aan zijn “werkgever”.
    • Als volwaardig vrijwilliger: met een vrijwilligersovereenkomst in een omgeving waar onze cliënt dezelfde inbreng heeft als andere vrijwilligers.
    • Onder vorm van regulier betaald werk of betaald werk in een maatwerkbedrijf: hiertoe werken we samen met de (gespecialiseerde) diensten van VDAB, OCMW, sociale werkplaatsen, … .

De wenselijkheid om ‘het wonen’ en ‘het werken’ fysiek van elkaar te scheiden, wordt met de cliënt uitdrukkelijk besproken. Als een cliënt kiest voor woonondersteuning op het domein van Alvinnenberg en voor dagondersteuning op een andere plek, omdat hij wonen en werken wil scheiden, behoort dit tot de mogelijkheden.

Alvinnenberg wil in de toekomst ook aangepaste ondersteuning aan huis regelen voor cliënten van de dagondersteuning die onverwacht ziek moeten thuis blijven. We organiseren dit in samenwerking met andere partners.

Alvinnenberg biedt individueel en/of collectief georganiseerde vrijetijdsondersteuning. We doen dit bij voorkeur in samenwerking met bestaande organisaties, verenigingen of clubs, en zoveel mogelijk inclusief.

Wanneer de cliënt niet in staat is om op eigen kracht de dag- en/of vrijetijdsbezigheid te bereiken, doen we een beroep op ‘derden’ (vrijwilligers, reguliere diensten,…). Eventueel bieden we zelf of in samenwerking met andere organisaties collectief vervoer aan. Alvinnenberg zorgt dan voor een garantie op coördinatie en continuïteit.