Missie en visie

Alvinnenberg is een woonvoorziening en een ondersteuningsdienst voor volwassen personen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Wij ijveren voor het recht van iedere persoon op een kwaliteitsvol bestaan in een inclusieve samenleving.

Onze kernwaarden: respect – verantwoordelijkheid – zelfontwikkeling – solidariteit - samenwerking en duurzaamheid, delen we met onze gebruikers, met hun families en met onze collega’s.

LEES MEER >

Avatar

Individuele ondersteuning

Iedere cliënt, man of vrouw of X, die door ons begeleid wordt, heeft een handelingsplan. Hierin staat wat hij graag wilt in het leven en welke hulp hij hierbij nodig heeft. 

LEES MEER >

Avatar

Dagondersteuning

In de dagondersteuning zetten we maximaal in op inclusie. Onze cliënten besteden hun dag zoveel mogelijk in verbinding met het samenlevingsgebeuren in de buurt, in de wijk, in de stad.

LEES MEER >

Avatar

Woonondersteuning

Alvinnenberg beschikt over een diversiteit aan woonformules en blijft trouw aan de keuze voor een heterogene samenstelling van de bewoning op en rond het domein.

LEES MEER >