De organisatie van het collectief overleg

 

Cliëntenraad
Bewonersraad
Bewonersvergadering
Cliëntenvergadering
Klachtencommissie