Verwachtingen ten aanzien van iedere medewerker van Alvinnenberg

“Medewerkers zijn de motor van Alvinnenberg”

Als (nieuwe) medewerker onderschrijf je onze visie. Je denkt mee na over onze visie, over de levenskwaliteit van onze cliënten, over onze organisatie. Onze doelen, beschreven in onze missie en visie, help jij mee realiseren.

Wie je bent is belangrijker dan wat je kent. Je persoonlijke waarden en normen weerspiegelen zich in je houding en je gedrag. Zij bepalen in grote mate of je “past” binnen Alvinnenberg en of je goed zal functioneren / functioneert binnen jouw functie.

Wij verwachten in alle omstandigheden een professionele houding van jou: je bent vriendelijk, respectvol en beleefd ten aanzien van onze cliënten, je collega’s en derden op het werk. Je bent eerlijk en correct. Je behandelt anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen.

Je beschikt, ongeacht in welke functie je zal werken / werkt over de volgende kerncompetenties:

   • Openheid: je staat onbevooroordeeld open voor je omgeving.
   • Samenwerken: je levert een actieve bijdrage aan onze gezamenlijke doelen, ook wanneer dit geen direct persoonlijk belang voor je oplevert.
   • Klantgerichtheid: je onderzoekt de wensen en behoeften van de cliënt(en) en je handelt ernaar, rekening houdend met het organisatiebelang.
   • Eigenaarschap: je toont individuele verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces, je eigen resultaatsgebieden en deze van Alvinnenberg.
   • Zelfinzicht: je kan jezelf inschatten en beoordelen, zodat je een correct zelfbeeld bekomt.

Je levert je bijdrage aan een ecologische levenswijze: je houdt rekening met milieubewuste aspecten in de werking. Je stimuleert duurzaamheid en natuurvriendelijkheid bij je collega’s en bij de cliënten.

Iedere functie op Alvinnenberg is belangrijk en evenwaardig. Voor elke functie gelden daarnaast functiespecifieke en vaktechnische competenties.
Ons kwaliteitshandboek en de WegWijs zijn belangrijke steunpilaren, bakens en wegwijzers. Zij evolueren mee met onze visie en strategische plannen.

Zijn deze zaken voor jou na te streven, belangrijk of vanzelfsprekend? Dan ben jij, in gelijke welke functie, terecht gekomen op een plek die je arbeidstevredenheid en levensvreugde kan bieden. Wij helpen hier graag aan mee door een personeelsbeleid te voeren dat gericht is op jouw ontwikkeling en groei. Want alleen gemotiveerde medewerkers staan garant voor tevreden cliënten.