Onze cliënten gaan met Alvinnenberg vzw een overeenkomst aan. De individuele dienstverleningsovereenkomst of IDO omvat vier deelelementen: de identificatiegegevens van beide partijen, de zorg en ondersteuning die Alvinnenberg biedt in ruil voor de inbreng van (een deel van) het persoonsvolgend budget, de eigen financiële bijdrage van de cliënt in zijn woon- en leefkosten en de algemene bepalingen. Dit vierde onderdeel gaat over de missie en visie van Alvinnenberg, de collectieve rechten en plichten van de cliënten, de klachtenprocedure, het collectief overleg zoals het op Alvinnenberg georganiseerd is en een verwijzing naar ons kwaliteitshandboek .

In dit vierde deel wordt een aantal keer verwezen naar gegevens die actueel gehouden worden op de website van Alvinnenberg vzw. Hier vindt de lezer deze informatie terug.

 

button organisatie overleg
button klachtencomm