Steun onsbanners 07

Alvinnenberg is door de Vlaams Overheid vergund als zorgaanbieder voor personen met een handicap. Met hun persoonsvolgend budget vergoeden onze cliënten grotendeels onze personeelsinzet voor hun ondersteuning. Onze cliënten dragen uit hun persoonlijke inkomsten voor de betaling van hun woon- en leefkosten.
Voor nieuwe projecten, aankopen van materiaal, meubilair, enz., zijn we voornamelijk aangewezen op zelf te verwerven middelen.

Giften zijn welkom

U kan uw steentje bijdragen door een bijdrage te storten op BE16 7343 3424 9174 met deze informatie als mededeling:

‘GIFT’
‘naam + adres van de donateur’
‘rijksregisternummer (= nationaal nummer) van de donateur’

Giften waarvoor een fiscaal attest moet worden afgeleverd (dus giften vanaf € 40,00 per kalenderjaar), dienen steeds te worden ontvangen door middel van storting op onze bankrekening.

U ontvangt als trouwe schenker onze Nieuwsbrief.

Het Duo-legaat

Bij een overlijden moeten de erfgenamen successierechten betalen op het volledige vermogen van de overledene. Dat kan een stevige streep door de rekening zijn, want de successierechten kunnen zeer hoog oplopen. Door Alvinnenberg vzw op te nemen in uw testament, helpt u ons mensen met een handicap helpen. En voor uw naasten kan het fiscaal bijzonder aantrekkelijk zijn.
De tarieven voor successierechten zijn afhankelijk van de graad van verwantschap en de omvang van de erfenis. Ze verschillen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Bij een erfenis tussen broers en zussen - of tussen tantes, ooms, nichten en neven - kunnen de successierechten oplopen tot 65% van de nalatenschap.

Alvinnenberg vzw opnemen in uw testament is fiscaal extra aantrekkelijk. Omdat we een vereniging zonder winstgevend doel zijn, genieten we van een verminderd tarief op het vlak van successierechten. In het Vlaams Gewest bedragen de successierechten voor ons slechts 8,5%.
Bij een duolegaat kan u uw erfgenamen laten meegenieten van het fiscaal voordeel. Met die techniek betalen wij alle successierechten, ook die van uw erfgenamen.

Als u een (duo) legaat overweegt, moet u zeker langsgaan bij een notaris voor gratis advies. Hij kan perfect berekenen wat het mogelijke voordeel kan zijn.